Koranen

Koranen består av 114 kapitel och över sextusen verser.