Koranen

Till Kap. 54. Al-Qamar (Månen)

Till Kap. 56. Al-Waqi'ah (Det som måste komma)

Ar-Rahman (Den nåderike)

Perioden oviss

55 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

55:1 DEN NÅDERIKE 55:2 har lärt [er] Koranen. 55:3 Han har skapat människan 55:4 och lärt henne att [tänka rätt] och uttrycka sig klart. 55:5 Solen och månen [löper på Hans bud] i bestämda banor; 55:6 och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom]. 55:7 Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått, 55:8 för att ni inte skall överskrida [dessa] mått 55:9 utan ge rättvis vikt och inte mäta och väga för knappt. 55:10 Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande; 55:11 där finns frukter och dadelpalmer med blomkolvar i hölster 55:12 och brödsäd på höga strån och örter som sprider vällukt. 55:13 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:14 Han har skapat människan av krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl, 55:15 och de osynliga väsendena har Han skapat av en bländande eldslåga. 55:16 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:17 [Han är] de två soluppgångarnas Herre och de två solnedgångarnas Herre. 55:18 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:19 Han låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt och mötas; 55:20 mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida. 55:21 Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?

55:22 Från bådadera kommer pärlor och koraller. 55:23 Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?

55:24 Och Honom tillhör skeppen som höjer sig som berg över havets yta. 55:25 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:26 Allt på jorden skall förgå; 55:27 men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet. 55:28 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:29 Alla som [befolkar] himlarna och jorden är beroende av Honom; varje stund är Han verksam och ingriper [i skeendena]. 55:30 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:31 [I SINOM] tid skall Vi ställa er till ansvar, ni syndbelastade varelser av båda slag! 55:32 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:33 Om ni, osynliga väsen och människor, [tror att ni] kan fly bort genom himlarnas och jordens yttersta gränstrakter [undan Gud], fly! Men ni kan inte fly annat än med en fullmakt [från Honom]! 55:34 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:35 Ni blir måltavla för [strömmar] av eld och smält koppar, och ingen skall komma till er hjälp. 55:36 Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?

55:37 När himlen rämnar och färgas ljusröd som nygarvat läder - 55:38 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

55:39 Då skall ingen fråga ställas till vare sig människor eller osynliga väsen om [deras] synder. 55:40 Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?

55:41 De trotsiga, obotfärdiga syndarna skall kännas igen på sina [särskilda] kännetecken och de skall gripas i pannluggen och i fötterna. 55:42 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:43 DETTA ÄR helvetet, vars existens de obotfärdiga syndarna förnekar; 55:44 där skall de vandra av och an mellan [eld] och skållhett vatten. 55:45 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:46 MEN DEN som bävar vid tanken på att han en gång skall stå [till svars] inför sin Herre honom [väntar] två lustgårdar - 55:47 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

55:48 [två lustgårdar] med de lummigaste träd. 55:49 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:50 I båda flödar två källor - 55:51 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:52 I båda finns två slag av alla frukter - 55:53 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:54 [I lustgårdarna skall de saliga vila] på mjuka mattor bland kuddar, fodrade med sidenbrokad, och i båda lustgårdarna skall all frukt finnas inom nära räckhåll. 55:55 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:56 Där finns de med blygt sänkta blickar, som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära - 55:57 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

55:58 med rubinens och korallens [skönhet]. 55:59 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:60 Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott? 55:61 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:62 Förutom dessa två finns [ytterligare] två lustgårdar, - 55:63 vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka? -

55:64 två lustgårdar av den djupaste, yppigaste grönska. 55:65 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:66 I båda flödar två källor; 55:67 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:68 I båda finns [alla slags] frukter och dadelpalmer och granatäppelträd. 55:69 Vilket verk av er [allsmäktige] Herre vill ni båda då förneka?

55:70 I dessa [lustgårdar] finns de bästa, de skönaste [följeslagerskor] - 55:71 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

55:72 med de fagraste mörka ögon, dolda för allas blickar - 55:73 vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

55:74 som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära. 55:75 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka?

55:76 [Där skall de saliga] vila på rikt mönstrade mattor stödda på gröna kuddar. 55:77 Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? 55:78 VÄLSIGNAT vare din Herres namn, omstrålat av makt, ära och härlighet!

Till Kap. 54. Al-Qamar (Månen)

Till Kap. 56. Al-Waqi'ah (Det som måste komma)