Texter

Jag har samlat en del mina favoritdikter. Här finns även en del citat som jag vill ha med mig.

Böckernas bok, det vill säga Bibeln, är texter som oavsett om man är troende eller inte knappast kan gås förbi. Den påverkan dessa texter har haft på västerländs kultur kan knappast överskattas. Bibeln finns här i full text. Även en del bakgrund har tagits med.

En annan del av den kristna kulturen är de texter som ackompanjerar mässan. Denna text har tonsatts av många tonsättare. Både texten till ordinariemässan som till dödsmässan (Requiem) finns här.