Bibeln

I denna avdelning finns bibeln i fulltext. I förekommande fall finns även förklarande noter till texterna. I nyöversättningen av bibeln ingår Gamla testamentet, Apokryferna och Nya testamentet. Apokryferna är ett tillägg till Gamla Testamentet. De är böcker som är omtvistade då de används av bara vissa kristna grenar. De kallas också deuterokanoniska.

I denna avdelning finns även en del av de böcker som brukar kallas Nya testamentets apokryfer. Nya testamentets apokryfer är kristna (ofta gnostiskt inspirerade) skrifter som inte räknas som kanoniska inom de kristna kyrkorna. De är skrivna från mitten av 100-talet och framåt.

En del bakgrundstext finns här såsom en uppslagsdel och ett avsnitt som beskriver bibelns böcker.