Koranen

Till Kap. 55. Ar-Rahman (Den nåderike)

Till Kap. 57. Al-Hadid (Järnet)

Al-Waqi'ah (Det som måste komma)

Mekka-perioden

56 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

56:1 NÄR DET kommer som måste komma, 56:2 skall ingen bestrida dess verklighet. 56:3 [Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra]. 56:4 Jorden skall skakas av en våldsam skakning 56:5 och bergen skall smulas sönder 56:6 och bli till stoft, som skingras vida omkring; 56:7 och ni [människor] skall delas upp i tre grupper: 56:8 De som hör till den högra sidan - och vilka är de som hör till den högra sidan? 56:9 De som hör till den vänstra sidan - och vilka är de som hör till den vänstra sidan? 56:10 Och de främsta - de främsta [i tron och i att göra gott]. 56:11 De skall vara i Guds närhet 56:12 i lycksalighetens lustgårdar. 56:13 Många av dem är sådana som levde i äldre tider; 56:14 men få av dem är av senare släkten. 56:15 På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar] 56:16 skall de vila mitt emot varandra 56:17 och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring 56:18 karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa, 56:19 [med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus, 56:20 och frukter av alla slag som de önskar, 56:21 och köttet av den fågel som de har lust till. 56:22 Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor, 56:23 [sköna] som pärlor i [ostronets] skyddande skal. 56:24 [Sådan är] belöningen för deras handlingar! 56:25 Där skall de inte höra tomt och meningslöst tal, inte heller ord som inbjuder till synd. 56:26 Men överallt hörs [hälsningen] "Fred!", "Fred!".

56:27 OCH DE som hör till den högra sidan - vad [väntar] dem som hör till den högra sidan? 56:28 Under lummiga lotusträd utan törnen 56:29 och blommande akacior 56:30 [skall de njuta] svalkande skugga 56:31 och ständigt porlande vatten 56:32 och ett överflöd av frukt 56:33 ur aldrig sinande förråd och som inga förbud någonsin hejdar. 56:34 Och deras hustrur [skall vara hos dem], upphöjda [till en ny värdighet]. 56:35 Vi skall nämligen låta dem uppstå i en ny skapelse 56:36 och skapa dem som jungfrur, 56:37 kärleksfulla, evigt unga liksom 56:38 [alla] de som hör till den högra sidan. 56:39 Många av dem är sådana som levde i äldre tider 56:40 och många är av senare släkten.

56:41 OCH DE som hör till den vänstra sidan - vad [väntar] dem som hör till den vänstra sidan 56:42 Glödheta vindar och [en dryck av] kokande vatten [väntar dem] 56:43 och skuggan av svart rök 56:44 som varken svalkar eller lindrar. 56:45 I det förgångna levde de ett utsvävande liv 56:46 och vältrade sig i grov synd, 56:47 och de brukade säga: "Skulle vi efter döden, sedan vi blivit mull och torra ben, återuppstå till nytt liv 56:48 Och kanske också våra förfäder?" 56:49 Säg: "De som levde i äldre tid och de som är av senare släkten 56:50 skall föras samman till mötet på utsatt Dag. 56:51 Och då måste ni som övergav [den raka] vägen och kallade sanningen för lögn, 56:52 äta av det förbannade trädets frukt 56:53 för att fylla buken med den. 56:54 Och till detta skall ni bjudas kokande vatten att dricka; 56:55 och ni skall dricka som en törstig kamel dricker." - 56:56 Så skall de tas emot på Domens dag!

56:57 DET ÄR Vi som har skapat er! Kan ni [människor] inte förmå er att tro på sanningen? 56:58 Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnans sköte]? 56:59 Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen? 56:60 Vi har bestämt att döden skall vara er följeslagare; och ingenting hindrar Oss 56:61 att i ert ställe sätta sådana som liknar er och att låta er uppstå i en för er okänd form. 56:62 Ni är ju medvetna om att ni en gång har skapats; om ni tänker efter [måste ni inse att Vi kan skapa er på nytt]! 56:63 Vad anser ni om det som ni sår [i åkern]? 56:64 Är det ni som får det att gro eller är det Vi som är orsaken till detta 56:65 Om Vi ville kunde Vi låta allt förtorka, och ni skulle bekymrat fråga er [vad som hänt] 56:66 och [jämra er:] "Vilken förlust! 56:67 Ja, vi har berövats [frukten av allt vårt arbete]!" 56:68 Vad tror ni om vattnet som ni dricker? 56:69 Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi som är orsaken till detta? 56:70 Om Vi ville kunde Vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma? 56:71 Har ni ägnat en tanke åt elden som ni tänder upp? 56:72 Är det ni som har fått det träd att växa [vars ved ni bränner], eller är Vi dess upphov? 56:73 Vi har skapat det som en påminnelse [till er] och till nytta och glädje för den vilsne och hungrige vandraren i ödemarken. 56:74 Prisa då din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!

56:75 JAG KALLAR de stegvis uppenbarade avsnitten av Koranen att vittna - 56:76 detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! - 56:77 om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära, 56:78 [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, 56:79 som inga andra än de rena skall röra, 56:80 en uppenbarelse från världarnas Herre! 56:81 Vågar ni visa er ringaktning för detta budskap 56:82 och tacka för er försörjning genom att kalla dess sanning för lögn? 56:83 Varför - när det sista andetaget rosslar i [den döendes] strupe 56:84 och ni bevittnar [hans dödskamp], 56:85 medan Vi, fastän ni inte ser [Oss], är honom närmare än ni - 56:86 varför, om ni inte skall ställas till svars [för era handlingar], 56:87 kallar ni inte tillbaka [hans själ], om det som ni har sagt är sant? 56:88 Om [den döende] hör till dem som skall vara i Guds närhet, 56:89 [skall han få] vila och ro och [välkomnas] med myrtendoft i lycksalighetens lustgård. 56:90 Och är han en av dem som tillhör den högra sidan 56:91 skall han hälsas med orden "Fred! Du är en av dem som hör till den högra sidan!". 56:92 Men om han är en av dem som förnekade sanningen och övergav [den raka] vägen 56:93 [väntar] honom en välkomstdryck av kokande vatten 56:94 och helveteseldens flammor.

56:95 Detta är den Sanning varom visshet råder! 56:96 Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!

Till Kap. 55. Ar-Rahman (Den nåderike)

Till Kap. 57. Al-Hadid (Järnet)