Koranen

Till Kap. 93. Ad-Duha (Det klara morgonljuset)

Till Kap. 95. At-Tin (Fikonträdet)

Ash-Sharh (Har vi inte öppnat ditt bröst?)

Mekka-perioden

94 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

94:1 HAR VI inte öppnat ditt bröst 94:2 och lyft av bördan 94:3 som tyngde din rygg? 94:4 Och lagt ditt namn i var mans mun? 94:5 På prövningen följer lättnad! 94:6 [Ja,] på prövningen följer lättnad! 94:7 Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift], 94:8 och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.

Till Kap. 93. Ad-Duha (Det klara morgonljuset)

Till Kap. 95. At-Tin (Fikonträdet)