Koranen

Till Kap. 94. Ash-Sharh (Har vi inte öppnat ditt bröst?)

Till Kap. 96. Al-'Alaq (Grodden)

At-Tin (Fikonträdet)

Mekka-perioden

95 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

95:1 VID FIKONTRÄDET och oliven 95:2 och Sinai berg 95:3 och detta trygga land! 95:4 Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad 95:5 men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta, 95:6 utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv; ja, deras lön skall vara utan ände! 95:7 Vad kan hädanefter förmå dig [människa] att påstå att förkunnelsen [om uppståndelse, räkenskap och dom] är lögn? 95:8 Är inte Gud den visaste av domare?

Till Kap. 94. Ash-Sharh (Har vi inte öppnat ditt bröst?)

Till Kap. 96. Al-'Alaq (Grodden)