Koranen

Till Kap. 95. At-Tin (Fikonträdet)

Till Kap. 97. Al-Qadr (Allmaktens natt)

Al-'Alaq (Grodden)

Mekka-perioden

96 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

96:1 LÄS I din Herres namn, Han som har skapat - 96:2 skapat människan av en grodd som sätter sig fast! 96:3 Läs! Din Herre är den Främste Givaren, 96:4 som har lärt [människan] pennans [bruk], 96:5 lärt människan vad hon inte visste!

96:6 Nej, människans högmod går verkligen över alla gränser 96:7 då hon tror sig vara fri från allt beroende; - 96:8 till din Herre måste alla återvända. 96:9 VAD ANSER du om den som vill hindra 96:10 en [Guds] tjänare från att förrätta bön? 96:11 Följer han vägledningen 96:12 eller anbefaller han gudsfruktan? 96:13 Eller anser du att han [snarare] förnekar sanningen och vänder den ryggen? 96:14 Vet han inte att Gud ser [allt]? 96:15 Nej! Om han inte upphör [med detta] skall Vi helt visst gripa honom i luggen - 96:16 luggen på hans lögnaktiga, syndiga [panna] - 96:17 och låt honom då kalla på de äldstes råd; 96:18 Vi skall kalla på helvetets änglavakt! 96:19 Nej [Profet]! Lyd honom inte, men fall ned i tillbedjan och sök komma [din Herre] nära!

Till Kap. 95. At-Tin (Fikonträdet)

Till Kap. 97. Al-Qadr (Allmaktens natt)