Koranen

Till Kap. 96. Al-'Alaq (Grodden)

Till Kap. 98. Al-Bayyinah (Det klara vittnesbördet)

Al-Qadr (Allmaktens natt)

Mekka-perioden

97 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

97:1 SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. 97:2 Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder? 97:3 Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; 97:4 då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. 97:5 Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

Till Kap. 96. Al-'Alaq (Grodden)

Till Kap. 98. Al-Bayyinah (Det klara vittnesbördet)