Koranen

Till Kap. 92. Al-Layl (Natten)

Till Kap. 94. Ash-Sharh (Har vi inte öppnat ditt bröst?)

Ad-Duha (Det klara morgonljuset)

Mekka-perioden

93 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

93:1 VID DET klara morgonljuset 93:2 och vid natten, när dess mörker tätnar! 93:3 Din Herre har inte övergett dig och du har inte väckt Hans missnöje. 93:4 Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit! 93:5 Och din Herre skall skänka dig [Sitt goda i överflöd] och du skall bli helt nöjd. 93:6 Fann Han dig inte faderlös och gav dig ett hem? 93:7 Och såg Han dig inte vilsen och vägledde dig? 93:8 Och såg Han dig inte lida nöd och skänkte dig allt vad du behövde?

93:9 Var därför inte hård mot den faderlöse 93:10 och stöt inte bort tiggaren med barska ord. 93:11 Men berätta [för alla] om din Herres välgärningar!

Till Kap. 92. Al-Layl (Natten)

Till Kap. 94. Ash-Sharh (Har vi inte öppnat ditt bröst?)