Koranen

Till Kap. 91. Ash-Shams (Solen)

Till Kap. 93. Ad-Duha (Det klara morgonljuset)

Al-Layl (Natten)

Mekka-perioden

92 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

92:1 VID NATTEN, när den höljer [jorden] 92:2 och vid dagen, när den träder fram i klarhet! 92:3 Vid Den som har skapat man och kvinna! 92:4 [Alla] strävar ni mot olika [mål]! 92:5 För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar Gud 92:6 och som tror på det högsta goda, 92:7 skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud]. 92:8 Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroende 92:9 och som förnekar det högsta goda, 92:10 [för honom] skall Vi göra det tungt och svårt. - 92:11 Och vilken glädje har han av sin rikedom, när han störtar i fördärvet?

92:12 VÄGLEDNINGEN ankommer helt visst på Oss; 92:13 och Oss tillhör det kommande [livet] såväl som ert första [liv i denna värld]. 92:14 Jag varnar er därför för en Eld som flammar högt, 92:15 där bara den uslaste skall brinna, 92:16 den som ropar "Lögn!" och vänder sanningen ryggen. 92:17 Men den gudfruktige skall föras långt bort från denna [Eld] - 92:18 han som ger [av sina ägodelar] för att rena [sin själ], 92:19 inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner 92:20 men av kärlek till sin Herre, den Högste. 92:21 Och han kommer förvisso att bli nöjd.

Till Kap. 91. Ash-Shams (Solen)

Till Kap. 93. Ad-Duha (Det klara morgonljuset)