Koranen

Till Kap. 90. Al-Balad (Landet)

Till Kap. 92. Al-Layl (Natten)

Ash-Shams (Solen)

Mekka-perioden

91 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

91:1 VID SOLEN och dess [bländande] sken, 91:2 och vid månen, när den lånar dess ljus! 91:3 Vid dagen, när den gör [jorden] synlig, 91:4 och vid natten, när den sveper [världen] i mörker! 91:5 Vid himlen och Den som har rest dess [valv], 91:6 och vid jorden och Den som har brett ut dess [yta]! 91:7 Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla], 91:8 och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan. 91:9 Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], 91:10 men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet. 91:11 I SITT trotsiga högmod förnekade [stammen] Thamud sanningen 91:12 och den uslaste bland dem störtade fram [för att utföra sin gemena handling], 91:13 trots att Guds sändebud sade till dem: "[Detta är] Guds kamelsto; vattna henne [och låt henne inte komma till skada]!" 91:14 Men de påstod att han ljög, och så slaktades kamelstoet på det grymma sättet - varpå deras Herre lät straffet drabba dem och förgjorde dem till sista man på grund av deras synd; 91:15 ingen [av dem] fruktade nämligen följderna [av dådet].

Till Kap. 90. Al-Balad (Landet)

Till Kap. 92. Al-Layl (Natten)