Koranen

Till Kap. 89. Al-Fadjr (Gryningsljuset)

Till Kap. 91. Ash-Shams (Solen)

Al-Balad (Landet)

Mekka-perioden

90 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

90:1 JAG kallar detta land att vittna - 90:2 detta land där du är fri att bo - 90:3 och Jag kallar människorna och deras avkomma! 90:4 Helt visst har Vi skapat människan för [ett liv av] slit, plågor och prövningar. 90:5 Tror hon att ingen skall få makt över henne? 90:6 Hon skryter: "Jag har förbrukat en förmögenhet!" 90:7 Tror hon kanske att ingen har sett henne? 90:8 Har Vi inte gett henne ögon, 90:9 tunga och läppar, 90:10 och visat henne de två huvudvägarna? 90:11 Men hon gör sig ingen brådska att slå in på den väg som bär brant uppför. 90:12 Vad kan låta dig ana vad det innebär [att slå in på] den väg som bär brant uppför? 90:13 [Det innebär] att befria [en människa] från slaveri, 90:14 eller att i hungerns tider föda 90:15 en faderlös anförvant 90:16 eller en människa som lider nöd. 90:17 [Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade]. 90:18 Dessa är de rättfärdiga som hör till den högra sidan. 90:19 Men de som envist framhärdar i att förneka Våra budskap är de orättfärdiga som hör till den vänstra sidan. 90:20 Eldens [lågor] skall sluta sig omkring dem från alla håll.

Till Kap. 89. Al-Fadjr (Gryningsljuset)

Till Kap. 91. Ash-Shams (Solen)