Koranen

Till Kap. 88. Al-Ghashiyah (Det som skall överskugga allt)

Till Kap. 90. Al-Balad (Landet)

Al-Fadjr (Gryningsljuset)

Mekka-perioden

89 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

89:1 VID gryningsljuset 89:2 och vid de tio nätterna! 89:3 Vid det jämna talet och det udda! 89:4 Vid natten, när den viker! 89:5 Räcker inte denna försäkran för [att övertyga] den som är begåvad med insikt och förstånd?

89:6 HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot [stammen] Aad? 89:7 Och mot Iram, [de tusen] pelarnas [stad], 89:8 vars like aldrig har återskapats på jorden? 89:9 Och mot thamudenerna, som högg ut [sina bostäder] i dalens klippväggar? 89:10 Och mot [de oräkneliga] tältmasternas Farao? 89:11 [Alla] gick de för långt i sitt trots på jorden, 89:12 och de störde ordningen och spred överallt sedefördärv, 89:13 och därför lät din Herre straffets piska vina över dem. 89:14 Din Herre förtröttas sannerligen [inte] i Sin vaksamhet!

89:15 MEN vad människan beträffar säger hon, var gång hennes Herre för att pröva henne låter henne nå ära och välstånd: "Min Herre har hedrat mig [på grund av mina förtjänster]." 89:16 Men då Han prövar henne genom att ge henne knappare utkomst, säger hon: "Min Herre skämmer ut mig." 89:17 Nej, men [se på er själva]! Mot de faderlösa visar ni ingen givmildhet, 89:18 och ni uppmanar inte varandra att ge den nödställde att äta, 89:19 och ni slukar [andras] arv med glupande aptit. 89:20 Och er kärlek till pengar känner inga gränser! 89:21 Nej [tag er i akt]! När jordskorpan smulas sönder i stöt efter stöt, 89:22 och din Herre visar sig med änglarna i slutna led, 89:23 och helvetet görs [synligt], den Dagen skall människan minnas [Våra varningar] - men vad hjälper det henne då att hon minns? 89:24 [Då] kommer hon att säga: "Om jag ändå hade tänkt på [att med goda handlingar] förbereda mig för mitt liv [i evigheten]!" 89:25 Ingen straffar så hårt som Han den Dagen skall straffa, 89:26 och ingen kan fängsla med sådana bojor som Han. 89:27 [Då säger Gud till den rättfärdige:] "Du själ, som har kommit till ro! 89:28 Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag! 89:29 Stig in med skaran av Mina tjänare! 89:30 Stig in i Mitt paradis!"

Till Kap. 88. Al-Ghashiyah (Det som skall överskugga allt)

Till Kap. 90. Al-Balad (Landet)