Koranen

Till Kap. 87. Al-A'la (Den högste)

Till Kap. 89. Al-Fadjr (Gryningsljuset)

Al-Ghashiyah (Det som skall överskugga allt)

Mekka-perioden

88 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

88:1 HAR DU hört talas om Det som skall överskugga allt? 88:2 Den Dagen skall [någras] ansikten vara märkta av förödmjukelse: 88:3 de släpar på [bördan av sin synd] 88:4 [på väg mot] den heta eld där de skall brinna. 88:5 Vid en kokande källa får de släcka sin törst 88:6 och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske, 88:7 som varken ger näring eller stillar hungern. 88:8 [Andras] ansikten skall den Dagen visa glädjen och 88:9 tillfredsställelsen över [att ha nått det mål] de strävade mot, 88:10 [vilande] i en högt belägen lustgård, 88:11 där de inte tvingas höra tomt och meningslöst tal; 88:12 [en lustgård] med flödande källor 88:13 och rikt utsirade troner, 88:14 där dryckesbägare har burits fram 88:15 och kuddar ordnats i rader 88:16 och [mjuka] mattor lagts ut. 88:17 HAR DE [som förnekar uppståndelsen] aldrig ägnat en tanke åt kamelens skapnad? 88:18 Och åt himlens valv, hur det har rests? 88:19 Och åt bergen, hur fast de har förankrats? 88:20 Och åt jordens [yta], hur den har bretts ut

88:21 Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna - 88:22 men över deras [sinnen] har du ingen makt. 88:23 Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen 88:24 skall Gud straffa med det strängaste av alla straff. 88:25 Det är till Oss de skall återvända, 88:26 och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars.

Till Kap. 87. Al-A'la (Den högste)

Till Kap. 89. Al-Fadjr (Gryningsljuset)