Koranen

Till Kap. 86. At-Tariq (Den nattliga Besökaren)

Till Kap. 88. Al-Ghashiyah (Det som skall överskugga allt)

Al-A'la (Den högste)

Mekka-perioden

87 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

87:1 PRISA din Herres, den Högstes, namn! 87:2 Han som skapar [allt] och därefter formar det [med hänsyn till den uppgift som det skall fylla], 87:3 och som ger [människan] hennes rätta mått och därefter leder henne på rätt väg, 87:4 och som låter betesmarkernas gräs växa 87:5 för att sedan vissna och svartna. 87:6 VI SKALL lära dig att läsa och du kommer inte att glömma något 87:7 utom det som Gud vill [att du skall glömma]; Han vet vad [människorna] öppet tillkännager likaväl som det som [de vill] dölja. 87:8 Och Vi skall göra det lätt för dig [att följa religionens bud]. 87:9 PÅMINN nu [människorna, Muhammad] - kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta; 87:10 den som står i bävan [inför Gud] kommer att lägga den på minnet 87:11 och [bara] den olycklige stackare kommer att vända ryggen till 87:12 som blir lågornas rov i den stora Elden, 87:13 där han varken kan dö eller leva. 87:14 Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet 87:15 och åkallar sin Herres namn och förrättar sin bön. 87:16 Men ni [människor] sätter det jordiska livet före allt annat, 87:17 trots att det kommande livet är bättre och varar i evighet. 87:18 [Allt] detta har helt visst redan [sagts] i de tidigare uppenbarelserna, 87:19 i Abrahams och Moses uppenbarelser.

Till Kap. 86. At-Tariq (Den nattliga Besökaren)

Till Kap. 88. Al-Ghashiyah (Det som skall överskugga allt)