Koranen

Till Kap. 85. Al-Burudj (Stjärnbilderna)

Till Kap. 87. Al-A'la (Den högste)

At-Tariq (Den nattliga Besökaren)

Mekka-perioden

86 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

86:1 VID himlen och vid den nattliga besökaren! 86:2 Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder? 86:3 [Det är] den stjärna vars ljus lyser upp [det djupaste mörker]. 86:4 Ingen människa [har lämnats] utan den som vakar över henne.

86:5 LÅT människan betrakta det som hon är skapad av! 86:6 Hon är skapad av flöden, 86:7 som väller fram ur [mannens] länder och ur [kvinnans] bäckenring. 86:8 Han [som har skapat henne] har helt visst makt att återskapa henne 86:9 den Dag då [hjärtats] innersta vrå skall granskas 86:10 och då hon varken kan lita till [sin egen] styrka eller till andras hjälp.

86:11 Vid himlen som ger regn 86:12 och vid jorden som öppnar sig [för att ge plats åt det som spirar]! 86:13 [UPPENBARELSENS ord] är ord som avgör [vad som är sanning och vad som är lögn], 86:14 det är inte [fråga om] skämt eller upptåg. 86:15 [Förnekarna] smider planer, 86:16 men [även] Jag smider planer. 86:17 Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid!

Till Kap. 85. Al-Burudj (Stjärnbilderna)

Till Kap. 87. Al-A'la (Den högste)