Koranen

Till Kap. 84. Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)

Till Kap. 86. At-Tariq (Den nattliga Besökaren)

Al-Burudj (Stjärnbilderna)

Mekka-perioden

85 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

85:1 VID NATTHIMLEN, smyckad med stjärnbilder! 85:2 Vid den utlovade Dagen! 85:3 Vid Vittnet och Vittnesbördet! 85:4 GUDS förbannelse över dem [som grävde] en grav [för de troende], 85:5 [en grav] av eld med rikligt bränsle, 85:6 och som satte sig intill den 85:7 för att själva bevittna den [illgärning] som de här begick mot de troende! 85:8 De ville hämnas på dem enbart därför att de trodde på Gud, den Allsmäktige, som allt lov och pris tillkommer, 85:9 Han som äger herraväldet över himlarna och jorden. Men Gud är vittne till allt.

85:10 De som utsätter troende män och kvinnor för [svåra] prövningar och som inte därefter känner ånger, skall utlämnas åt helvetets straff, ja, de skall utlämnas åt eldens plåga! 85:11 [Men] de som tror och lever ett rättskaffens liv [skall stiga in i] lustgårdar, vattnade av bäckar - detta är den stora segern! 85:12 Din Herres hämnd är fruktansvärd! 85:13 Det är Han som inleder skapelsen och som skall förnya den. 85:14 Han är Den som ständigt förlåter, den Kärleksfulle, 85:15 Herren till maktens och ärans tron, 85:16 Han som i allt genomför Sin vilja. 85:17 HAR DU [Muhammad] hört hur det gick för den armé 85:18 som Farao [sände ut för att genskjuta Israels barn], och för [stammen] Thamud? 85:19 Trots detta envisas förnekarna med att vilja göra sanningen till lögn; 85:20 men Gud har dem i Sin makt fastän de inte är medvetna om det.

85:21 Nej, detta är en ärorik Koran [med budskap] 85:22 inristade på en [oförstörbar] tavla.

Till Kap. 84. Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)

Till Kap. 86. At-Tariq (Den nattliga Besökaren)