Koranen

Till Kap. 83. Al-Mutaffifin (De som snålar med mått och vikt)

Till Kap. 85. Al-Burudj (Stjärnbilderna)

Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)

Mekka-perioden

84 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

84:1 NÄR HIMLEN brister i stycken 84:2 därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda, 84:3 och när jordens [yta] slätas ut, 84:4 och den kastar upp allt vad den bar inom sig och ligger tom, 84:5 därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda - 84:6 [då skall] du, människa, som under ditt mödosamma liv [på jorden] alltid hade din Herre för ögonen, [då skall du] möta Honom! 84:7 Och den som får ta emot sin bok med höger hand, 84:8 för honom skall räkenskapen bli lätt, 84:9 och han återvänder med glatt sinne till de sina. 84:10 Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot, 84:11 kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas, 84:12 där han brinner i helvetets eld. 84:13 Han levde ett glatt och sorglöst liv med likasinnade 84:14 och trodde inte att han skulle återvända [till Gud för räkenskap och dom]. 84:15 Men [han tog miste]! Gud förlorade honom inte ur sikte. 84:16 JAG kallar till vittnen aftonrodnadens glöd 84:17 och natten och vad den famnar 84:18 och månen, när dess [skiva] blir full - 84:19 så måste även ni [människor] gå från ett tillstånd till ett annat.

84:20 MEN HUR är det fatt med dem som inte vill tro 84:21 och som inte faller ned med pannan mot marken när de hör Koranen läsas? 84:22 Förnekarna av sanningen [går så långt att de] avvisar [den] som lögn! 84:23 Men Gud vet vad de gömmer i sitt innersta. 84:24 Låt dem därför veta att de har att se fram mot ett plågsamt straff, 84:25 om de inte [vänder om och] antar tron och lever rättskaffens; [då] väntar dem en belöning utan ände.

Till Kap. 83. Al-Mutaffifin (De som snålar med mått och vikt)

Till Kap. 85. Al-Burudj (Stjärnbilderna)