Koranen

Till Kap. 82. Al-Infitar (När himlen rämnar)

Till Kap. 84. Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)

Al-Mutaffifin (De som snålar med mått och vikt)

Perioden oviss

83 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

83:1 OLYCKLIGA de som snålar med mått och vikt, 83:2 de som vid köp kräver fullt mått, 83:3 men som vållar förlust [för andra när de säljer] genom att mäta och väga upp snålt! 83:4 Tror dessa [människor] att de inte skall uppväckas från de döda, 83:5 ja, [uppväckas] till en fruktansvärd Dag, 83:6 då människorna [i all sin ynklighet] skall stå inför världarnas Herre? 83:7 NEJ! Registret över [de handlingar som] de som sjunkit djupt i synd [har begått finns] i Sidjdjeen - 83:8 och vad kan låta dig förstå vad Sidjdjeen är? - 83:9 [Det är] en bok med outplånlig skrift. 83:10 Förlorarna denna Dag är de som förnekade sanningen, 83:11 som förnekade Domens dag! 83:12 Ingen förnekar den utom den som överträder alla förbud och som sjunkit djupt i synd, 83:13 den som, när Våra budskap läses upp för honom, säger: "[Det där är bara] sagor från förfädernas tid!" 83:14 Nej [de är lögnare]! Det [onda] de har gjort har förlamat deras hjärtan! 83:15 Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd 83:16 och de kommer helt säkert att brinna i helvetets eld, 83:17 medan de [hör en röst] säga: "Det är detta som ni brukade kalla en lögn!"

83:18 NEJ! Registret över de gudfruktigas [handlingar finns] i `Illiyyin - 83:19 och vad kan låta dig förstå vad `Illiyyun är? - 83:20 Det [är] en bok med outplånlig skrift, 83:21 bevittnad av dem som är i Guds närhet. 83:22 De gudfruktiga skall förvisso finna salighet. 83:23 [När de, vilande] på högsäten, betraktar [allt det som deras Herre har skänkt dem] 83:24 kommer deras ansikten att ses stråla av lycka. 83:25 De skall få dricka [paradisets] rena vin, förseglat med [Guds eget] sigill, 83:26 [ett sigill] med [doft av] mysk. Låt dem som strävar [mot höga mål] tävla om [att få dricka av] detta [vin] - 83:27 blandat med [vatten från en källa vars namn är] Tasneem, 83:28 en dryck för dem som är i Guds närhet. 83:29 DE som har slagit sig till ro med sin synd försöker göra de troende till åtlöje, 83:30 och när de går förbi [någon av] dem utbyter de sinsemellan menande blickar; 83:31 när de sedan återvänder till de sina [fortsätter de] med sina skämt. 83:32 Och när de ser dem säger de: "De där [människorna] har sannerligen gått vilse!" 83:33 Men de hade inget uppdrag att vaka över de troende! 83:34 På denna [Uppståndelsens] dag skall de troende kunna se med [medlidsamt] löje på dem som förnekade sanningen; 83:35 [där de sitter] på tronerna [i paradiset] kommer de att bevittna [deras straff och säga till varandra:] 83:36 "Har inte förnekarna fått en [rättvis] lön för sina handlingar?"

Till Kap. 82. Al-Infitar (När himlen rämnar)

Till Kap. 84. Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)