Koranen

Till Kap. 81. At-Takwir (När solen lindas in)

Till Kap. 83. Al-Mutaffifin (De som snålar med mått och vikt)

Al-Infitar (När himlen rämnar)

Mekka-perioden

82 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

82:1 NÄR HIMLEN rämnar, 82:2 och stjärnorna skingras, 82:3 och haven svämmar över sina bräddar, 82:4 och gravarna störtas över ända - 82:5 [då] skall varje själ klart inse vad den har sänt framför sig och [vad den] har skjutit upp. 82:6 VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde? 82:7 [Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt; 82:8 skapat dig i enlighet med Sin vilja. 82:9 Nej, [i er otacksamhet] förnekar ni domen! 82:10 Och det finns de som vakar över er, 82:11 ädla skrivare, 82:12 som [känner er och] vet vad ni gör. 82:13 De gudfruktiga skall helt visst finna salighet 82:14 och de som har sjunkit djupt i synd skall förvisso finna helvetets eld; 82:15 där skall de brinna på Domens dag 82:16 och de skall inte komma undan [straffet]. 82:17 Och vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder? 82:18 Ja, vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder? 82:19 Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Gud.

Till Kap. 81. At-Takwir (När solen lindas in)

Till Kap. 83. Al-Mutaffifin (De som snålar med mått och vikt)