Koranen

Till Kap. 80. 'Abasa (Med bister min)

Till Kap. 82. Al-Infitar (När himlen rämnar)

At-Takwir (När solen lindas in)

Mekka-perioden

81 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

81:1 NÄR SOLEN lindas in [i mörker], 81:2 och stjärnorna mister sitt sken, 81:3 och bergen sätts i rörelse, 81:4 och de dräktiga kamelstona lämnas utan tillsyn, 81:5 och de vilda djuren tyr sig till varandra, 81:6 och haven fattar eld, 81:7 och själarna förs samman [de goda med de goda, de onda med de onda], 81:8 och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas 81:9 för vilket brott hon miste livet, 81:10 och [räkenskapens] böcker öppnas, 81:11 och himlens [förhänge] dras ifrån, 81:12 och helvetets [ugnar] fyras under, 81:13 och paradiset görs synligt - 81:14 [då] skall varje själ få veta vad den har fört med sig [till Domen].

81:15 JAG kallar att vittna planeterna, 81:16 som, när de följer sina banor, döljer sig [under horisonten], 81:17 och natten, när dess mörker sänker sig, 81:18 och morgonen, när den drar sitt [första] andetag. - 81:19 Denna [Skrift] är förvisso [Guds] ord, framsagda av en ädel budbärare, 81:20 en som äger stor makt och vars plats är nära Herren till allmaktens tron, 81:21 åtlydd och därtill högt betrodd! 81:22 Er landsman är inte besatt av andar - 81:23 han såg helt visst [budbäraren] vid den klara horisonten - 81:24 och han undanhåller ingenting av [vad han fått veta av] det som är dolt för människor. 81:25 Och i [Skriften] finns ingalunda ord av en utstött demon.

81:26 Vilken väg skall ni [nu] slå in på [i försöken att beljuga och misstänkliggöra den]? 81:27 Denna [Skrift] är ingenting mindre än en påminnelse till alla människor - 81:28 till dem av er som vill följa en rak väg. 81:29 Men ni kan bara vilja [det] i den mån Gud, världarnas Herre, vill [att ni följer denna väg].

Till Kap. 80. 'Abasa (Med bister min)

Till Kap. 82. Al-Infitar (När himlen rämnar)