Koranen

Till Kap. 79. An-Nazi'at (De som stiger över horisonten)

Till Kap. 81. At-Takwir (När solen lindas in)

'Abasa (Med bister min)

Mekka-perioden

80 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

80:1 MED BISTER min vände han sig bort 80:2 när den blinde mannen kom fram till honom. 80:3 Och kanske skulle han - hur hade du kunnat ana detta? - [kanske skulle han] ha vuxit i renhet 80:4 eller ha tagit emot och dragit nytta av vad du skulle ha sagt [honom]. 80:5 Den som inte tror sig behöva [Gud och Hans ord], 80:6 till honom lyssnade du uppmärksamt, 80:7 fastän ingen kan klandra dig om han inte renas från sin synd; 80:8 men den som kom till dig med sin enträgna bön 80:9 och [visade att han] fruktade Gud, 80:10 [honom] lät du gå sin väg ohörd! 80:11 NEJ [låt] detta bli en påminnelse [för dig]! 80:12 Och låt den som vill lägga den på minnet! 80:13 [Bevarade] på ark som behandlas med vördnad, 80:14 hålls de högt i ära, obesmittade av [jordisk smuts]; 80:15 [himmelska] budbärare bär dem i sina händer, 80:16 ädla och plikttrogna [tjänare].

80:17 [Men] genom sin ihärdiga förnekelse av sanningen drar människan på sig [Guds] fördömelse och utestänger sig själv från Hans nåd! 80:18 Av vad har Gud skapat henne? 80:19 Han har skapat henne av en droppe sädesvätska och ger henne därefter de egenskaper [som hennes uppgift kräver]. 80:20 Sedan jämnar Han vägen för henne. 80:21 Till sist låter Han henne dö och begravas, 80:22 och när Han vill skall Han väcka henne till nytt liv. 80:23 Men [människan] har inte fullgjort de plikter som Han har lagt på henne! 80:24 Låt människan se på sin föda: 80:25 Vi sänder ned regn i riklig mängd 80:26 och låter sedan [de spirande fröna] öppna fåror i jorden 80:27 och brödsäd växa upp ur den, 80:28 och druvor och färskt grönt, 80:29 och olivträd och dadelpalmer 80:30 och [andra träd som bildar] lummiga parker 80:31 och frukter och foderväxter 80:32 för era egna behov och för er boskap.

80:33 NÄR [Uppståndelsens dag] bryter in [med ett mäktigt dån], 80:34 kommer människan att undvika sin broder 80:35 och sin moder och sin fader 80:36 och sin hustru och sina barn, 80:37 ja, var och en av dem skall ha nog av sina egna bekymmer. 80:38 Den Dagen kommer några ansikten att stråla av glädje, 80:39 leende och lyckliga. 80:40 Men några ansikten kommer den Dagen att täckas av damm 80:41 och skymmas av svart [rök]; 80:42 de är de som förnekade sanningen och sjönk djupt i synd.

Till Kap. 79. An-Nazi'at (De som stiger över horisonten)

Till Kap. 81. At-Takwir (När solen lindas in)