Koranen

Till Kap. 113. Al-Falaq (Gryningens herre)

An-Nas (Människornas herre)

Perioden oviss

114 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

114:1 SÄG: "Jag söker skydd hos människornas Herre, 114:2 människornas Konung, 114:3 människornas Gud, 114:4 mot det onda som den förrädiske frestaren 114:5 viskar i människornas hjärtan, 114:6 [viskar] genom [onda] osynliga väsen och [deras likar bland] människorna."

Till Kap. 113. Al-Falaq (Gryningens herre)