Koranen

Till Kap. 112. Al-Ikhlas (Den rena tron)

Till Kap. 114. An-Nas (Människornas herre)

Al-Falaq (Gryningens herre)

Perioden oviss

113 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

113:1 SÄG: "Jag söker skydd hos gryningens Herre, 113:2 mot det onda i det som Han har skapat, 113:3 mot det onda i nattens tätnande mörker, 113:4 mot det onda från dem som blåser på knutar, 113:5 och mot det onda i avunden från den som avundas."

Till Kap. 112. Al-Ikhlas (Den rena tron)

Till Kap. 114. An-Nas (Människornas herre)