Koranen

Till Kap. 111. Al-Masad (Ett tvinnat rep)

Till Kap. 113. Al-Falaq (Gryningens herre)

Al-Ikhlas (Den rena tron)

Mekka-perioden

112 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

112:1 SÄG: "Han är Gud - En, 112:2 Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. 112:3 Han har inte avlat och inte blivit avlad, 112:4 och ingen finns som kan liknas vid Honom."

Till Kap. 111. Al-Masad (Ett tvinnat rep)

Till Kap. 113. Al-Falaq (Gryningens herre)