Koranen

Till Kap. 110. An-Nasr (Guds hjälp)

Till Kap. 112. Al-Ikhlas (Den rena tron)

Al-Masad (Ett tvinnat rep)

Mekka-perioden

111 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

111:1 MÅTTE Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och hållen] förgås! 111:2 Vad hjälper honom [nu] hans rikedomar och allt vad han har förvärvat? 111:3 Han skall brinna i en Eld som blossar högt, 111:4 och hans hustru, alltid på språng med illvilligt skvaller och förtal, 111:5 skall bära ett tvinnat rep om sin hals.

Till Kap. 110. An-Nasr (Guds hjälp)

Till Kap. 112. Al-Ikhlas (Den rena tron)