Koranen

Till Kap. 109. Al-Kafirun (Sanningens förnekare)

Till Kap. 111. Al-Masad (Ett tvinnat rep)

An-Nasr (Guds hjälp)

Medina-perioden

110 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

110:1 DÅ GUDS hjälp kommer med segern, 110:2 och du ser människorna i oräkneliga skaror flocka sig till Guds religion, 110:3 lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger.

Till Kap. 109. Al-Kafirun (Sanningens förnekare)

Till Kap. 111. Al-Masad (Ett tvinnat rep)