Koranen

Till Kap. 108. Al-Kawthar (Det goda i överflöd)

Till Kap. 110. An-Nasr (Guds hjälp)

Al-Kafirun (Sanningens förnekare)

Mekka-perioden

109 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

109:1 SÄG: "Ni som förnekar sanningen! 109:2 Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. 109:3 Inte heller dyrkar ni vad jag dyrkar. 109:4 Och jag kommer aldrig att dyrka vad ni dyrkar, 109:5 och ni kommer heller aldrig att dyrka vad jag dyrkar. 109:6 Ni har er tro - och jag har min tro!"

Till Kap. 108. Al-Kawthar (Det goda i överflöd)

Till Kap. 110. An-Nasr (Guds hjälp)