Koranen

Till Kap. 107. Al-Ma'un (Den minsta hjälp)

Till Kap. 109. Al-Kafirun (Sanningens förnekare)

Al-Kawthar (Det goda i överflöd)

Perioden oviss

108 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

108:1 VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! 108:2 Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! 108:3 Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].

Till Kap. 107. Al-Ma'un (Den minsta hjälp)

Till Kap. 109. Al-Kafirun (Sanningens förnekare)