Koranen

Till Kap. 106. Quraysh

Till Kap. 108. Al-Kawthar (Det goda i överflöd)

Al-Ma'un (Den minsta hjälp)

Mekka-perioden

107 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

107:1 VAD ANSER du om den [människa] som förnekar Domen? 107:2 Det är samme man som motar undan den faderlöse 107:3 och som inte uppmanar [någon] att ge dem som lider nöd att äta. 107:4 Det skall gå dem illa som ber 107:5 utan att deras hjärtan deltar i bönen, 107:6 de som vill ses [och berömmas] 107:7 men som vägrar [sin medmänniska] även den minsta hjälp!

Till Kap. 106. Quraysh

Till Kap. 108. Al-Kawthar (Det goda i överflöd)