Koranen

Till Kap. 105. Al-Fil (Elefanten)

Till Kap. 107. Al-Ma'un (Den minsta hjälp)

Quraysh

Mekka-perioden

106 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

106:1 SÅ ATT Quraysh kunde förbli enade och trygga, 106:2 enade och trygga vad gäller såväl deras vinter- som deras sommarfärder. 106:3 Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom, 106:4 som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen].

Till Kap. 105. Al-Fil (Elefanten)

Till Kap. 107. Al-Ma'un (Den minsta hjälp)