Koranen

Till Kap. 104. Al-Humazah (Baktalaren)

Till Kap. 106. Quraysh

Al-Fil (Elefanten)

Mekka-perioden

105 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

105:1 HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot Elefantens armé? 105:2 Han gjorde deras krigslist om intet, 105:3 när Han sände mot dem svärm efter svärm av fåglar 105:4 som lät [ett regn av] stenar hagla över dem - Hans förutbestämda straff! - 105:5 Och [där] lät Han dem [ligga utströdda] som de torra stråna på ett avmejat sädesfält.

Till Kap. 104. Al-Humazah (Baktalaren)

Till Kap. 106. Quraysh