Koranen

Till Kap. 103. Al-'Asr (Den flyende tiden)

Till Kap. 105. Al-Fil (Elefanten)

Al-Humazah (Baktalaren)

Mekka-perioden

104 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

104:1 ILLA SKALL det gå den som försöker finna fel hos [andra] och baktalar dem! 104:2 [Och] som samlar pengar på hög och [i stället för att göra gott] ägnar sig åt att räkna dem 104:3 i förhoppningen att hans rikedom skall ge honom evigt liv! 104:4 Nej [han misstar sig]! Han kommer att kastas i Hutamah! 104:5 Och vad kan låta dig förstå vad Hutamah betyder? 104:6 [Det är] Guds eld, 104:7 som skall blossa upp och tränga in i [syndarnas] hjärtan; 104:8 och sluta sig omkring dem 104:9 i ändlösa kolonnader av eld!

Till Kap. 103. Al-'Asr (Den flyende tiden)

Till Kap. 105. Al-Fil (Elefanten)