Koranen

Till Kap. 102. At-Takathur (Tävlan i rikedom)

Till Kap. 104. Al-Humazah (Baktalaren)

Al-'Asr (Den flyende tiden)

Mekka-perioden

103 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

103:1 VID DEN flyende tiden! 103:2 Människan förbereder helt visst sin egen undergång, 103:3 utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.

Till Kap. 102. At-Takathur (Tävlan i rikedom)

Till Kap. 104. Al-Humazah (Baktalaren)