Koranen

Till Kap. 101. Al-Qari'ah (Det dundrande slaget)

Till Kap. 103. Al-'Asr (Den flyende tiden)

At-Takathur (Tävlan i rikedom)

Mekka-perioden

102 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

102:1 NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar 102:2 ända till dess ni står vid gravens rand. 102:3 Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]! 102:4 Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]! 102:5 Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...! 102:6 Ja, ni skall få skåda helvetets eld! 102:7 Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet, 102:8 och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!

Till Kap. 101. Al-Qari'ah (Det dundrande slaget)

Till Kap. 103. Al-'Asr (Den flyende tiden)