Koranen

Till Kap. 100. Al-'Adiyat (Stridshästarna)

Till Kap. 102. At-Takathur (Tävlan i rikedom)

Al-Qari'ah (Det dundrande slaget)

Mekka-perioden

101 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

101:1 [EN DAG skall ni höra] det dundrande slaget! 101:2 Vad betyder det dundrande slaget? 101:3 Vad kan låta dig förstå vad detta dundrande slag betyder? 101:4 [Det skall dåna] en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal, 101:5 och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull. 101:6 Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt 101:7 gå till ett liv i lycksalighet, 101:8 men den vars vågskål väger lätt 101:9 skall se sig innesluten i en avgrund. 101:10 Och vad kan låta dig förstå vad denna [avgrund] betyder? 101:11 En [famn av] het eld!

Till Kap. 100. Al-'Adiyat (Stridshästarna)

Till Kap. 102. At-Takathur (Tävlan i rikedom)