Koranen

Till Kap. 99. Al-Zalzalah (När jorden skälver)

Till Kap. 101. Al-Qari'ah (Det dundrande slaget)

Al-'Adiyat (Stridshästarna)

Mekka-perioden

100 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

100:1 SE de frustande stridshästarna! 100:2 Se hur deras [hovar] slår upp gnistor 100:3 när de galopperar till anfall i den tidiga morgonen 100:4 [och] hur de river upp moln av damm 100:5 när de stormar fram i stridsvimlet! 100:6 MÄNNISKAN är sannerligen djupt otacksam mot sin Herre - 100:7 om detta vittnar hon själv - 100:8 och visar sin kärlek till rikedom i ivern [att samla mer].

100:9 Vet hon inte [att] då det som göms i gravarna strös omkring 100:10 och det som människorna har dolt i sina hjärtan uppenbaras; 100:11 den Dagen [skall det bli uppenbart att] deras Herre var väl underrättad om dem.

Till Kap. 99. Al-Zalzalah (När jorden skälver)

Till Kap. 101. Al-Qari'ah (Det dundrande slaget)