Koranen

Till Kap. 98. Al-Bayyinah (Det klara vittnesbördet)

Till Kap. 100. Al-'Adiyat (Stridshästarna)

Al-Zalzalah (När jorden skälver)

Perioden oviss

99 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

99:1 NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv 99:2 och jorden kastar upp sina bördor 99:3 och människan ropar: "Vad har hänt med den?" 99:4 Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]; 99:5 det gör den på din Herres ingivelse. 99:6 Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. 99:7 Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, 99:8 och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

Till Kap. 98. Al-Bayyinah (Det klara vittnesbördet)

Till Kap. 100. Al-'Adiyat (Stridshästarna)