Koranen

Till Kap. 76. Al-Insan (Människan)

Till Kap. 78. An-Naba' (Tillkännagivandet)

Al-Mursalat (De som sänds ut)

Mekka-perioden

77 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

77:1 JAG KALLAR till vittnen [vindarna] som sänds ut, en efter en 77:2 och som kan växa till en rasande orkan! 77:3 Och [uppenbarelserna] som lägger fram [sanningen] 77:4 och därmed skiljer [rätt från orätt] 77:5 och ger en påminnelse, 77:6 som befriar på samma gång som den varnar! 77:7 DET SOM har lovats er skall helt visst komma, 77:8 när stjärnorna förlorar sitt ljus, 77:9 och himlen rämnar, 77:10 och bergen [smulas sönder till stoft] som skingras för vinden, 77:11 och timmen slår då sändebuden kallas fram [för att vittna]. 77:12 Vilken är den Dag då detta skall ske? 77:13 [Det är] Åtskillnadens dag! 77:14 Vad kan låta dig förstå vad Åtskillnadens dag betyder? 77:15 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:16 Lät Vi inte [förnekarna] i gångna tider gå under? 77:17 Och Vi skall låta senare tiders [förnekare] följa dem! 77:18 Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna! 77:19 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

77:20 Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska 77:21 som Vi sedan lämnade i [skötets] säkra förvar 77:22 till en fastställd tidpunkt? 77:23 Så har Vi fogat det - och hur förträffligt har Vi inte fogat det! 77:24 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:25 Har Vi inte gjort jorden till en behållare [som rymmer] 77:26 levande och döda? 77:27 Och sänkt ned i den höga, fast förankrade berg och gett er sött vatten att dricka? 77:28 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

77:29 FORTSÄTT er väg mot den [verklighet] som ni alltid förnekade! 77:30 Fortsätt mot den tredubbla skuggan, 77:31 som varken svalkar eller ger skydd mot lågorna, 77:32 vilka liksom stockarna [i en brasa] sänder ut gnistor 77:33 [i en oavbruten ström], som ett rep tvinnat av eld! 77:34 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:35 De kommer inte att kunna säga något denna Dag; 77:36 ingen kommer att tillåtas urskulda sig. 77:37 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:38 Det är Åtskillnadens dag [då Gud skall skilja de goda från de onda och säga:] "Vi har fört er samman med förnekarna från gångna tider; 77:39 har ni någon [oprövad] krigslist [för att slingra er undan straffet], använd den då mot Mig!" 77:40 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:41 DE SOM fruktade Gud skall få njuta av [svalkande] skugga bland [porlande] källor, 77:42 och alla frukter som de har lust till [skall de få]. 77:43 [Och de skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar [i livet]!" 77:44 Så lönar Vi dem som gör det goda och det rätta; 77:45 men förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

77:46 ÄT OCH gläds åt livet en liten tid, ni trotsiga, obotfärdiga syndare! 77:47 Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:48 När de uppmanades att böja ryggen [inför Gud], böjde de den inte; 77:49 ja, förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen! 77:50 På vilket budskap skall de hädanefter tro?

Till Kap. 76. Al-Insan (Människan)

Till Kap. 78. An-Naba' (Tillkännagivandet)