Koranen

Till Kap. 51. Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)

Till Kap. 53. An-Nadjm (Stjärnan)

At-Tur (Sinai berg)

Mekka-perioden

52 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

52:1 VID SINAI berg! 52:2 Vid [den heliga] Skriften, 52:3 nedtecknad på öppna ark! 52:4 Vid Helgedomen, ständigt fylld av besökare! 52:5 Vid [himlens] höga valv! 52:6 Vid havet och dånet [av dess bränningar]! 52:7 DIN Herres straff skall helt visst bli verklighet; 52:8 ingen kan hindra det! 52:9 [Det skall bli verklighet] den Dag då himlen skälver i ett häftigt skalv 52:10 och bergen sätter sig i rörelse. 52:11 Förlorade denna Dag är de som kallade allt för lögn, 52:12 de som roade sig med tomt prat [och glömde evigheten]; 52:13 den Dag då de skall störtas ned i helvetets eld och [en röst säger:] 52:14 "Detta är Elden som ni förnekade; 52:15 är den en synvilla? Eller är er syn i olag? 52:16 Känn hur dess lågor bränner er! Vare sig ni uthärdar det eller inte, förändrar det ingenting för er; detta är den rätta lönen för era handlingar."

52:17 De gudfruktiga skall [den Dagen] vila lyckliga i lustgårdar, 52:18 där de gläder sig åt allt det som deras Herre har skänkt dem och över att Han har skonat dem från helvetets straff. 52:19 [Och änglarna skall uppmana dem:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar!" 52:20 [De sitter] stödda [av kuddar] på högsäten, ordnade i rader [mitt emot varandra]. Och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap. 52:21 Vi skall låta deras efterkommande som följde dem i tron förena sig med dem utan att förminska något av deras egna förtjänster. Men var och en är ansvarig för sina handlingar. 52:22 Och Vi skall förse dem med allt vad de önskar av frukt och kött, 52:23 och där skall de kappas om att tömma en skål [med vin], som varken förleder dem till lättsinnigt tal eller låter syndiga tankar stiga upp inom dem. 52:24 Och hos dem skall vara ungdomar, som betjänar dem, [av samma rena skönhet] som pärlan i [ostronets] skyddande skal. 52:25 Och de går fram till varandra och frågar [om det förflutna] 52:26 och säger: "Då vi levde bland de våra kände vi [ofta] en stark oro [vid tanken på Guds straff]. 52:27 Men Gud har varit god mot oss som skonat oss från den glödheta vindens plåga; 52:28 förr bad vi alltid till Honom [och Han hörde vår bön]." - Han är den Gode, den Barmhärtige. 52:29 [FORTSÄTT] alltså att påminna [människorna, Muhammad]!

Tack vare din Herres nåd är du varken en spåman eller en galning. 52:30 Kanske säger de: "Han är [bara] en poet; låt oss vänta och se vad ödet kan ha i beredskap [för honom]!" 52:31 Säg: "Vänta gärna! Jag skall vänta med er!" 52:32 Är det deras [berömda] visdom som talar på detta sätt – eller är de alltigenom onda människor? 52:33 Säger de kanske: 'Han har själv diktat ihop alltsammans?' Nej, de vill [helt enkelt] inte tro! 52:34 Låt dem då lägga fram en jämförbar text, om de talar sanning! 52:35 Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna? 52:36 Har de [också] skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något! 52:37 Har de din Herres skatter i sina händer? Eller är det de som styr [allt]? 52:38 Eller har de en stege [med vars hjälp de når dit där] de kan lyssna [till himlens hemligheter]? Låt då den som [påstår sig ha] lyssnat, lägga fram klara bevis! 52:39 Skall Han nöja Sig med döttrar, fastän ni [själva enbart] vill ha söner? 52:40 Eller begär du en avgift av dem [för att framföra ditt budskap], så att de nu tyngs av skulder? 52:41 Eller har de [sådan kunskap om] den verklighet som är dold för människor att de [kan] skriva ned [vad de vet]? 52:42 Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor! 52:43 Eller har de en annan gud än Gud? Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!

52:44 OCH OM de skulle se ett stycke av himlen störta ned, skulle de säga: "Det är ingenting annat än moln som tornar upp sig!" 52:45 Låt dem därför vara till dess de får se den Dag vars [fasor] kommer att driva dem från vettet, 52:46 den Dag då deras list inte skall vara dem till någon nytta och de inte finner hjälp någonstans. 52:47 De som ständigt begår orätt [skall straffas] redan innan [den Dagen kommer], men de flesta av dem är ovetande [om detta]. 52:48 Ha tålamod [Muhammad] och vänta på din Herres dom - Vi vakar över dig. Och lova och prisa din Herre när du reser dig, 52:49 och lova och prisa Honom under natten och då stjärnorna bleknar!

Till Kap. 51. Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)

Till Kap. 53. An-Nadjm (Stjärnan)