Koranen

Till Kap. 74. Al-Muddaththir (Du som sveper in dig)

Till Kap. 76. Al-Insan (Människan)

Al-Qiyamah (Uppståndelsen)

Mekka-perioden

75 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

75:1 Jag kallar till vittne Uppståndelsens dag! 75:2 Jag kallar till vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]! 75:3 Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben [på nytt]? 75:4 Visst förmår Vi det! Vi förmår [till och med] återställa hennes fingerspetsar [i deras forna skick]! 75:5 Men människan vill fortsätta att leva sitt syndiga liv 75:6 och hon frågar [misstroget]: "Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?"

75:7 [Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan] 75:8 och månen mister sitt sken 75:9 och solen och månen förenas - 75:10 den Dagen skall människan ropa: "Vart skall jag fly?" 75:11 Men då finns ingen trygg plats dit du kan fly! 75:12 Den Dagen [är du tillbaka hos] din Herre - målet för din färd! 75:13 Den Dagen skall människan förstå vad hon gjorde och vad hon underlät; 75:14 ja, hon skall se sig själv [sådan hon var], 75:15 även om hon söker ursäkter [för sina fel].

75:16 SKYNDA inte på din tunga [när du vill återge uppenbarelsens ord] för att snabbt få fram allt! 75:17 Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen. 75:18 När Vi läser den [för dig Muhammad], följ då uppmärksamt med i läsningen; 75:19 sedan är det Vår sak att göra dess mening klar.

75:20 NEJ! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen] 75:21 [till den grad att] ni skjuter tankarna på evigheten åt sidan! 75:22 Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje - 75:23 de får skåda sin Herre - 75:24 medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten - 75:25 de grubblar över det lidande som väntar dem.

75:26 NEJ! När [den döende] är nära att utandas sin sista suck 75:27 och de [anhöriga] frågar: "Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?" 75:28 och han själv tänker att avskedets stund är inne 75:29 och vånda läggs till vånda. 75:30 Då återstår [bara] den sista färden till din Herre! 75:31 Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte. 75:32 [När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen; 75:33 och sedan gick han, högfärdig och självbelåten, tillbaka till de sina.

75:34 [Ditt slut] är nära [eländige förnekare]! 75:35 Ja, [ditt slut] är nära! 75:36 TROR människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]? 75:37 Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte], 75:38 och blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes] 75:39 och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga? 75:40 Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?

Till Kap. 74. Al-Muddaththir (Du som sveper in dig)

Till Kap. 76. Al-Insan (Människan)