Koranen

Till Kap. 2. Al-Baqarah (Kon)

Al-Fatihah (Ingressen)

Mekka-perioden

1

1:1 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

1:2 Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, 1:3 den Nåderike, den Barmhärtige, 1:4 som allsmäktig råder över Domens dag! 1:5 Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. 1:6 Led oss på den raka vägen - 1:7 den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

Till Kap. 2. Al-Baqarah (Kon)