Musslor som miljöarkiv

Akademisk avhandling för avläggande av teknologie licentiatexamen av Christer Malmberg 1998.

Innehåll

INLEDNING

METODOLOGI

Lekhytteån: Individ- och pH-effekter

Lokal

Undersökningens uppläggning

Analytisk metod

Slereboån: Ålders- och pH-effekter

Lokal

Undersökningens uppläggning

Analytisk metod

STATISTISKA BERÄKNINGAR

Lekhytteån: Individ- och pH-effekter

Slereboån: Ålders- och pH-effekter

Exempel på statistiska beräkningar (Slereboån, Na)

RESULTAT OCH DISKUSSION

Lekhytteån: Individ- och pH-effekter

Slereboån: Ålders- och pH-effekter

ALLMÄN DISKUSSION

pH-beroende

Spridning av halter

Skarvning av musselindivider

Åldersrelaterade haltförändringar

SLUTSATSER

BETECKNINGAR

ERKÄNNANDEN

REFERENSER

Bilaga 1: Elementhalter i M margaritifera från Lekhytteån och Slereboån

Bilaga 2: Standarder

Bilaga 3: Statistik

Bilaga 4: Uträkning av teoretiska halter

Bilaga 5: Uträkning av relativa Mn-halter