Essäer

En essä om de klassicistiska tonsättare i musikhistorien som ofta hamnat i skymundan av de stora giganterna. Jag tror inte alltid att historien dömer rätt när den kvalitetsmärker en del tonsättare som bra och andra som mindre bra. Om inte annat så är de mindre kända tonsättarna intressanta som en bakgrund till den tid när de kända tonsättarna verkade. Deras verk är inte bara ett utlopp för ett geni utan också för den tradition de verkade i.