Arbeten

Musslor som miljöarkiv

Arbetet Musslor som miljöarkiv är en akademisk avhandling för avläggande av teknologie licentiatexamen från 1998.

W A Mozart - den store tonsättaren

W A Mozart - den store tonsättaren är ett specialarbete från gymnasiet från 1982.