W A Mozart

- den store tonsättaren

 

Ett specialarbete av

Christer Malmberg

Notexempel, symfoni 41:I Notexempel, symfoni 35:I Notexempel, symfoni 40:I Notexempel, symfoni 36:IV

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

MOZARTS LIV

Underbarnet

De italienska resorna

I Salzburg

Mannheim och Paris

Åter i tjänst hos den förhatlige ärkebiskopen

Den oundvikliga brytningen

Giftermålet

De många pianokonserternas tid

Figaros bröllop

Don Juan

Tre symfonier

De sista resorna

Det sista året

MOZARTS VERK

Symfonier

Konserter

Pianokonserter

Violinkonserter

Flöjtkonserter

Hornkonserter

Klarinettkonsert

Serenader för orkester

Serenader för blåsare

Kammarmusik

Violinsonater

Stråkkvartetter

Kvintetter

Piano

Pianosonater

Kyrkliga verk

Mässor

Opera

VERKFÖRTECKNING

LITTERATURFÖRTECKNING