W A Mozart - den store tonsättaren

FÖRORD

Detta arbete, om den store kompositören Wolfgang Amadé Mozart, tar upp Mozarts levnadshistoria och några av hans mest kända kompositioner. Vad det gäller urvalet av dessa verk, har till stor del min egen intresseinriktning varit avgörande. Arbetet innefattar även en verkförteckning, vilken upptar merparten av tonsättarens kompositioner. Utelämnade är dock i regel tvivelaktiga, förkomna och fragmentariska verk.

Jag vill passa på att nämna att utan den italienske kompositören Antonio Vivaldi och hans fyra årstider, hade detta arbete troligen aldrig kommit till stånd. Dessa fyra violinkonserter fick mig på allvar intresserad av den så kallade "klassiska musiken". Av en händelse kom jag sedan, med mitt nyväckta intresse för klassisk musik, i kontakt med Mozarts tonkonst, något som slutligen skulle resultera i detta arbete.

Vällingby i april 1982.

Christer Malmberg

I denna nya upplaga har en del korrigeringar i den gamla texten gjorts. Dessutom har förbättringar gjorts i layouten.

Stockholm i juli 1993.

Christer Malmberg

I denna tredje upplaga har ytterligare smärre förbättringar i layoutens gjorts. Bland annat så har notexempel digitaliserats.

Vällingby i juli 2002.

Christer Malmberg

I denna fjärde upplaga har illustrationer lagts till. Arbetet har också gjorts tillgängligt på internet.

Vällingby i september 2011.

Christer Malmberg

Till Mozarts liv

Valid XHTML 1.0 Strict