Dikter

Med ojämna mellanrum har jag skrivit ner en del funderingar jag haft om saker som rör livet. Det kan handla om relationer, eller andra saker som har känts angeläget. Ofta har dessa nerskrivna funderingar haft en terapeutisk betydelse för mig. Att formulera saker utanför huvudet och inte bara låta dem stanna som tankar gör ofta att det är lättare att förstå sig själv.