Dikter

Två tonåringar

Två tonåringar tittar på varandra.
Tar på varandra, lite trevande.
En varm kram.
En kram som vill mer.
Men en kram som tvekar om resten.

Två tonåringar känner på varandra.
Ger varandra en blyg puss.
Ännu en puss.
En nätt tungspets känns.
Dras tillbaka.

Två tonåringar tittar fortfarande på varandra.
Tvekar; vill men tvekar.
Kysser varandra.
Lite trevande.
Kyssarna väcker en pirrande känsla.

Två tonåringar förenar sig i den kyss de bägge längtat efter.
Fortfarande lite trevande, men med alltmer känsla.
De sluter ögonen.
Sinnena öppnas.
I kyssen förlorar de sig själva i varandra.

Kyssen frigör tillbakahållna krafter.
En åtrå börjar spira.
Än vågar de inte släppa den lös.
Den finns där och går i vågor men inför åtrån tvekar de.

Kyssen väcker, kyssen manar.
Passionen vaknar i deras kroppar.
De kapitulerar inför åtråns kraft.
Kropparna vill mer och börjar samspela.

Två tonåringar förenar sig med varandra.
Nu finns det bara de två.
Allt annat försvinner i en dimma.
Världen blir alltmer diffus.
Allt övergår från ett ”du” och ett ”jag” till ett vi.

Åtrån förlorar sig i ett stormande.
Blir sin egen kraft som växer utom kontroll.
Ända tills den i all sin kraft inte går att stoppa.
I en stillsam explosion finner åtrån sitt klimax.

Två tonåringar ligger bredvid varandra.
De flämtar lite, är svettiga.
De tittar på varandra.
Ler varmt och lyckligt.
Två tonåringar har tappat all blygsel inför varandra.